Ценова листа

Специални отстъпки:
10% за фирми и организации, нерегистрирани по ДДС
20% за граждани и лица, упражняващи свободни професии, нерегистрирани по ДДС
20% за учебни заведения и студенти
ЦЕНА лв.
ДДС лв.
ОБЩО лв.

Продукт Цена лв. без ДДС
GDPR Наръчник – GDPR Инфо и GDPR Асистент

GDPR Инфо - актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни


АПИС ПРАВО - пълнотекстова ИС на законодателството

ЕВРО ПРАВО - ИС за европейското законодателство

EUROCASES - съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

Tax&Financial Standards - финансова практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз (до 30.06.2016 г.)

АПИС ПРАКТИКА - съдебна практика и исков процес /съвместно ползване с АПИС ПРАВО/

АПИС СОФИТА - ИС на българското законодателство на английски език

КОНСТРУКЦИИ на АПИС - ДИГЕСТА - ИС за анализ и решаване на правни казуси /съвместно ползване с АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА/

АПИС ПРОЦЕДУРИ - ИС за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори

АПИС ФИНАНСИ - ИС за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

АПИС ЕВРО ФИНАНСИ - ИС за икономиката и финансите в Европейската общност

АПИС ЕВРО ПАКЕТ – ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ

АПИС РЕГИСТЪР + - ИС за лицата и фирмите

МОДУЛ АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР + WEB /

РЕГИСТЪР ФИРМЕН АНАЛИЗ

АПИС ВРЕМЕ - ИС за експертни анализи на промените в законодателството, коментари, срокове

АПИС ГЛОБУС - ИС за правния режим на чужденците и чуждестранните инвестиции в България

ЦЕНА лв.
ДДС лв.
ОБЩО лв.
* Над 100 работни места за всички продукти, цената е по договаряне
ТРЕЙД ЕКСПЕРТ - ИС за външнотърговския и митническия режим